Välkommen

Vi är en privat läkarmottagning som kompletterar och samarbetar med den offentliga sjukvården.

Adress: Kaserngården 4 i Falun (våning 4)
Filial: Flottiljgatan 61 i Västerås

Mottagningen är öppen men vi genomför just nu en del samtal digitalt / via telefon för att minska antalet besökare på mottagningen. Alla aktivitetsförmågeutredningar genomförs planenligt under förutsättning att du som besökare är fri från förkylningssymtom.

Varmt välkommen!

Håll dig uppdaterad om våra evenemang genom att följa oss på Facebook!