Hoppa till innehåll

Medicinska kontroller för tjänstbarhetsbedömning AFS 2019:3

Hos Mottagning Bergmästaren kan du få hjälp med läkarundersökning (medicinsk kontroll) för tjänstbarhetsbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2019:3. Arbetar du exempelvis med bly, härdplaster, allergiframkallande kemikalier eller fibrosframkallande damm (t.ex. asbest)? Då behöver du sannolikt en medicinsk kontroll utförd av specialistutbildad läkare inom företagshälsovård.

De flesta medicinska kontroller ska göras innan arbetet inleds, därefter sker kontrollerna med viss regelbundenhet, t.ex. vart tredje år beroende på vilken exponering det gäller.

Vad är en medicinsk kontroll?
En medicinsk kontroll är en undersökning av arbetstagare, som är inriktad på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbetsmiljön. Den medicinska kontrollen är avsedd att vara till stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär.

Kontakta vår kundansvarige, Sofia Nilsson, vid frågor om medicinska kontroller.
E-post: sofia@sjukvardskompetens.com
Tel: 070-380 17 88

Läs mer om våra tjänster inom företagshälsovård.

Lämna ett svar