Företagshälsovård

Mottagning Bergmästaren erbjuder tjänster inom företagshälsovård. Hos oss får de anställda kontakt med erfaren personal med stor erfarenhet av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Vår verksamhets tydliga inriktning på det psykiatriska området gör att vi kan erbjuda en stor bredd av tjänster till individer, grupper och organisationer som brottas med psykosociala besvär. Vi utreder, bedömer och behandlar!

Våra tjänster

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster inom:

  • Preventiva insatser (t.ex. hälsokontroller)
  • Rehabilitering
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsrätt & arbetsmiljörätt (chefsstöd)
  • Individuell coachning

Arbetsplatsnära stöd – bidrag för utredande insatser som förebygger och förkortar sjukfall

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Den utredande insatsen ska utföras av en godkänd företagshälsovård (vilket Mottagning Bergmästaren är). Insatsen kan mer konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om vilka arbetshjälpmedel som kan vara aktuella för den anställda.

Mer information om bidrag för inköp av utredande insatser

Kontakt kring FHV-tjänster:

Therese Lundstedt Niord
VD
Tel: 070-791 49 85
E-post: therese@sjukvardskompetens.com