Hoppa till innehåll

Företagshälsovård

Vi erbjuder företagshälsovård i Falun, Västerås & Uppsala.

Mottagning Bergmästaren erbjuder tjänster inom företagshälsovård som koordineras av HR-specialister. Hos oss får de anställda kontakt med personal med stor erfarenhet av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Vår inriktning på det psykiatriska området gör att vi kan erbjuda en stor bredd av tjänster till individer, grupper och organisationer som brottas med psykosociala besvär. Vi utreder, bedömer och behandlar!

Våra tjänster

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster inom:

  • Preventiva insatser (t.ex. hälsokontroller, vaccinationer och coachande samtal)
  • Lagstadgade hälsokontroller och tjänstbarhetsintyg enligt AFS 2019:3
  • Rehabilitering (stöd, behandling och utredning)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsrätt & arbetsmiljörätt (chefsstöd)
  • Individuell coachning

Kontakta oss om företagshälsovård:

Sofia Nilsson
Kundansvarig (HR)
Tel: 070-380 17 88
E-post: sofia@sjukvardskompetens.com

Therese Lundstedt Niord
VD
Tel: 070-791 49 85
E-post: therese@sjukvardskompetens.com

Arbetsplatsnära stöd – bidrag för utredande insatser som förebygger och förkortar sjukfall

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Den utredande insatsen ska utföras av en av Försäkringskassan godkänd företagshälsovård, vilket Mottagning Bergmästaren är.

Insatsen kan handla om stöd om en medarbetare har en upprepad korttidsfrånvaro, visar tecken på ohälsa, riskerar att bli sjukskriven eller att bli långvarigt sjukskriven. I dessa avseenden kan vi som företagshälsovård mer konkret erbjuda insatser så som att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Det kan exempelvis handla om samtalsstöd, coachning, handledning och fysioterapi.

Bidraget omfattar och gäller både vid psykisk ohälsa och fysiska besvär hos dina medarbetare.

Syftet med bidraget är att underlätta för dig som arbetsgivare att agera direkt när du märker att en medarbetare mår dåligt. Genom tidigt agerande kan du undvika sjukskrivningar. Likaså kan du få tillbaka en sjukskriven medarbetare i arbete genom ett tidigt engagemang.

Mer information om bidrag för inköp av utredande insatser