Hoppa till innehåll

Utbildning: Hjärt- och lungräddning

Det är alla hjärtans dag och vi påminner om vikten av att utbilda personalen i hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, det innebär fler än 25 personer varje dag.

Plats: Vi utbildar på våra mottagningar i Falun, Västerås och Uppsala samt på plats ute hos våra kundföretag.

Tidsåtgång: Utbildningen tar ca 2,5 – 3h och innefattar både teoretiska inslag och praktiska övningar.

Innehåll

 • Förberedande webbutbildning inför utbildningsdagen
 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Hjärtstartare

 • Information
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • L – Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

Övrigt

Ansvarig för utbildningsinsatsen är certifierad av svenska HLR-rådet.  

Efter godkänd utbildning erhålls ett intyg och ett kompetenskort digitalt som är giltiga i ett år.

Lämna ett svar