Hoppa till innehåll

Hälsokontroller

Vi utför hälsokontroller i Falun, Västerås & Uppsala.

Hälsokontroller för din personal eller för dig som privatperson. Observera att företag som väljer Stjärnprofilen alt. Fysio ges en arbetsmiljörapport med resultat av hälsokontrollerna inkluderat i prisbilden. Hälsosamtalen hos sjuksköterska kan på plats alternativt digitalt via appen Kind.

Kontaktperson för planering av hälsokontroller för företag är Sofia Nilsson, 070-380 17 88, sofia@sjukvardskompetens.com
För bokning av hälsokontroll som privatperson kontakta oss via 023-210 90.

Våra olika hälsokontroller

Hälsokontroll – Stjärnprofilen – Rekommenderas till företag

Hälsokontroll – Fysio – Rekommenderas till företag med fysisk arbetsmiljö

Hälsokontroll – Bergmästarens Egen  – Utökad provtagning, företagsanpassad

Hälsokontroll – Klassisk 

Vi kan även erbjuda

  • Spirometri (lungfunktionstest)
  • Audiometri (hörselkontroll)
  • Muskel- och rörelseanalys
  • Riktad undersökning för nattpersonal

Arbetsmiljörapportens innehåll

Företag som väljer Stjärnprofilen alt. Fysio får efter avslutad genomgång en rapport sammanställd på gruppnivå. Denna rapport utgör ett utmärkt underlag som en del i det undersökande arbetet inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla företag ska bedriva, oavsett storlek.

Rapporten presenterar de övergripande resultaten och innehåller rekommendationer för vidare åtgärder som kan förbättra de anställdas hälsa, livsstil och arbetsprestation. Organisatorisk och social arbetsmiljö utgör en central del i rapporten.

Kontakta oss för mer information