Psykiatri

Hos oss finns möjlighet att träffa erfarna psykiatriker för läkarbesök samt terapeuter för terapi och samtalsstöd. Vi tar emot patienter för bedömning och behandling av utmattning, depression, ångest eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Utredningar
Vi utför olika former av utredningar, t.ex. neuropsykiatriska utredningar (ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd) och personlighetsutredningar på beställning av företag eller privatpersoner.  Vi utför även arbetsförmågebedömningar på uppdrag av arbetsgivare/företagshälsovården.

Försäkringsmedicinska utredningar som beställs av Försäkringskassan genomförs av tvärprofessionella team med specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD
Vi tar emot patienter för läkemedelsbehandling efter att du fått en konstaterad ADHD/ADD-diagnos. För att läsa mer om vårt upplägg samt kostnad för insättning av läkemedel. Klicka här!

Kontakta oss för mer information.

Mottagning bergmastaren