Psykiatri

Hos oss finns möjlighet att träffa erfarna läkare för bedömning och behandling samt terapeuter för terapi och samtalsstöd. Mottagningen  har inget vårdavtal med regioner vilket innebär att besöken på mottagningen föranleder betalning på plats och ingår inte i högkostnadsskyddet. Läkarbesök kostar från 1400 kr, exklusive eventuella provtagningar.

Ny patient
Önskar du en bedömning på mottagningen, skicka en egenremiss. Klicka här! Inkommande remisser bedöms av ansvarig läkare för mottagningen. Vi tar som regel endast emot nya patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för bedömning och behandling. Viss annan psykisk ohälsa kan handläggas på mottagningen, dock aldrig akuta tillstånd. Ett första bedömningssamtal kan i vissa fall utföras som en del i bedömningen om mottagningen kan handlägga ett enskilt ärende.

Utredningar
Vi utför olika former av utredningar, t.ex. neuropsykiatriska utredningar (ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd) och personlighetsutredningar på beställning av företag eller privatpersoner.  Vi utför även arbetsförmågebedömningar på uppdrag av arbetsgivare/företagshälsovården.

Försäkringsmedicinska utredningar som beställs av Försäkringskassan genomförs av tvärprofessionella team med specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD
Vi tar emot patienter för läkemedelsbehandling efter att du fått en konstaterad ADHD/ADD-diagnos. För att läsa mer om vårt upplägg samt kostnad för insättning av läkemedel. Klicka på länken här: CS-behandling - Insättning

Kontakta oss för mer information.

Mottagning bergmastaren