Psykiatri

Hos oss finns möjlighet att träffa erfarna psykiatriker för läkarbesök samt psykologer och kuratorer för terapi och samtalsstöd. Vi erbjuder bedömningar och behandlingar med uppföljning av de flesta psykiska åkommor och problem.

Utredningar
Vi utför olika former av utredningar, t.ex. neuropsykiatriska utredningar (ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd) och personlighetsutredningar på beställning från privatpersoner.  Vi utför även arbetsförmågebedömningar på uppdrag av Försäkringskassan eller arbetsgivare/företagshälsovården.

Våra bedömningsteam tar emot dig som ska genomgå en försäkringsmedicinsk utredning beställd av Försäkringskassan eller en utredning beställd av din läkare. Verksamheten består av tvärprofessionella team med specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Vi arbetar med funktions- och aktivitetsbedömningar.

Kontakta oss för mer information.

Mottagning bergmastaren