Psykiatri

Neuropsykiatriska utredningar (ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd)

Vi har ramavtal för att utföra Neuropsykiatriska utredningar vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss. Utan remiss kan du komma som privatbetalande eller via din arbetsgivare. Vi utreder vuxna patienter hos oss.

Alla patienter som är bedömda av öppenvårdspsykiatrin att de står i behov av en neuropsykiatrisk utredning kan med stöd av det fria vårdvalet be sin läkare om en valfrihetsremiss till en annan vårdgivare, exempelvis en upphandlad leverantör för NP-utredning.

Kontakta oss gärna vid frågor om våra utredningar: 023-669 51 55, info@sjukvardskompetens.com

Arbetsförmågebedömningar

Beställs och utförs på uppdrag av arbetsgivare/företagshälsovården.

Försäkringsmedicinska utredningar (AFU)

Beställs av Försäkringskassan och genomförs av tvärprofessionella team med specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Vi tar emot patienter för läkemedelsbehandling efter att du fått en konstaterad ADHD/ADD-diagnos.

Hos oss finns möjlighet att träffa erfarna läkare för bedömning och behandling samt terapeuter för terapi och samtalsstöd. Mottagningen har inget vårdavtal för behandling med regioner vilket innebär att besöken på mottagningen föranleder betalning på plats och ingår inte i högkostnadsskyddet. Läkarbesök kostar från 1400 kr, exklusive eventuella provtagningar.

CS-behandling – upplägg och kostnad för insättning av läkemedel.

Ny patient för behandling

Inkommande remisser bedöms av ansvarig läkare för mottagningen. Vi tar som regel endast emot nya patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för bedömning och behandling. Viss annan psykisk ohälsa kan handläggas på mottagningen, dock aldrig akuta tillstånd. Ett första bedömningssamtal kan i vissa fall utföras som en del i bedömningen om mottagningen kan handlägga ett enskilt ärende.

Önskar du en bedömning på mottagningen, skicka en egenremiss.

Kontakta oss för mer information