Hoppa till innehåll

Psykiatri

Neuropsykiatriska utredningar (ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd)

Vi har ramavtal för att utföra Neuropsykiatriska utredningar vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss. Utan remiss kan du komma som privatbetalande eller via din arbetsgivare. Vi utreder vuxna patienter hos oss i Falun, Västerås & Uppsala.

Alla patienter som är bedömda av öppenvårdspsykiatrin att de står i behov av en neuropsykiatrisk utredning kan med stöd av det fria vårdvalet be sin läkare om en valfrihetsremiss till en annan vårdgivare, exempelvis en upphandlad leverantör för NP-utredning.

En neuropsykiatrisk utredning går till så här hos oss:

Inför utredningen:
• Du får en kallelse med posten med dina besökstider.
• Utredningen startar senast 4 veckor efter mottagen remiss.
• Vi hjälper dig att begära ut kompletterande journaler.
• Du får fylla i självskattningsformulär om hur du mår.

Under utredningen:
• Hos psykologen får du svara på frågor och utföra olika uppgifter.
• Psykologen intervjuar dig om dina svårigheter och hur du har det.
• Psykologen intervjuar en anhörig, ofta en förälder om din barndom.
• Läkaren undersöker dig för att utesluta andra orsaker till ditt mående.
• I ett återgivningssamtal med psykologen får du veta vad vi kommit fram till.

Efter utredningen:
• Det färdiga utlåtandet skickas till dig och till remittenten.
• Regionen ansvarar för din behandling efter utredningen. Vi erbjuder även behandlingsalternativ som privat aktör.

Kontakta oss gärna vid frågor om våra utredningar: 023-669 51 55, info@sjukvardskompetens.com

Pris: 45 000 kr (utan remiss)

Bedömningssamtal inför eventuell NP-utredning

Om du inte har en remiss från Regionen och vill undersöka om dina besvär kan bero på en neuropsykiatrisk diagnos finns möjlighet att först komma på ett bedömningssamtal hos oss. Upplägget är utformat för att ta reda på om det är motiverat att fortsätta med en hel utredning.

Under samtalet ställer vi frågor om ditt mående, dina besvär och hur du fungerar i vardagen. Vi frågar även om dina förväntningar på utredningen och på vilket sätt du hoppas att den kan hjälpa dig. Du får information om hur en utredning hos oss går till samt möjligheten att ställa frågor.

Bedömningssamtalet kan ske på plats eller som videosamtal och utförs av en legitimerad psykolog. Samtalet tar ca en och en halv timme.

Pris: 3 200 kr (dras av den totala summan om du går vidare till NP-utredning)

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Vi tar emot patienter för läkemedelsbehandling efter att du fått en konstaterad ADHD/ADD-diagnos.

Hos oss finns möjlighet att träffa erfarna läkare för bedömning och behandling samt terapeuter för terapi och samtalsstöd. Mottagningen har inget vårdavtal med regioner för medicinsk behandling vilket innebär att besöken på mottagningen föranleder betalning på plats och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Pris: 6 150 kr (gäller under 2 månaders insättningsperiod)

CS-behandling – upplägg och kostnad för insättning av läkemedel.

Arbetsförmågebedömningar

Beställs och utförs på uppdrag av arbetsgivare/företagshälsovården. Innehållet och omfattningen varierar och anpassas efter varje enskild individ.

Försäkringsmedicinska utredningar (AFU)

Denna utredningsform beställs av Försäkringskassan och genomförs av specialistläkare och syftar till att utreda en persons förmåga till aktivitet trots sjukdom. Vid behov genomförs ytterligare bedömningar av psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Vi tar emot för AFU i Falun, Västerås, Uppsala, Sundsvall, Gävle, Örebro och Slite. Under fliken ”Om oss” finns adressuppgifter till alla våra utredningsenheter.

Utredningen inleds alltid med ett första besök hos en specialistläkare som ansvarar för utredningen. Läkarbesöket är standardiserat och består av följande moment:

  1. Genomgång av dina diagnoser, läkemedel och kartläggning av din vardag.
  2. En del som handlar om frågor som besvaras med ja och nej.
  3. Kontroll av blodtryck, lyssna på hjärta/lungor samt se över din rörelseförmåga.

    Därefter bedömer läkaren behovet av utvidgad utredning hos psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Det är vanligt att utredningen innefattar besök hos flera professioner. Inom den utvidgade utredningen genomförs tester och undersökningar för att mer detaljerat beskriva individens förmågor och begränsningar i aktivitet.

Ny patient för behandling

Inkommande remisser bedöms av ansvarig läkare för mottagningen. Vi tar som regel endast emot nya patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för bedömning och behandling. Viss annan psykisk ohälsa kan handläggas på mottagningen, dock aldrig akuta tillstånd. Ett första bedömningssamtal kan i vissa fall utföras som en del i bedömningen om mottagningen kan handlägga ett enskilt ärende.

Önskar du en bedömning på mottagningen, skicka en egenremiss.

Kontakta oss för mer information