Psykiatri

Neuropsykiatriska utredningar (ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd)

Med stöd av det fria vårdvalet samt Riksavtalet för utomlänsvård tar vi emot patienter på valfrihetsremiss från annan offentlig vårdgivare.  Vi har ramavtal för att utföra Neuropsykiatriska utredningar vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss. Utan remiss kan du komma som privatbetalande eller via din arbetsgivare. Vi utreder vuxna patienter hos oss.

Kontakta oss gärna vid frågor om våra utredningar: 023-669 51 55, info@sjukvardskompetens.com

Arbetsförmågebedömningar

Beställs och utförs på uppdrag av arbetsgivare/företagshälsovården.

Försäkringsmedicinska utredningar (AFU)

Beställs av Försäkringskassan och genomförs av tvärprofessionella team med specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Vi tar emot patienter för läkemedelsbehandling efter att du fått en konstaterad ADHD/ADD-diagnos. För att läsa mer om vårt upplägg samt kostnad för insättning av läkemedel. Klicka på länken här: CS-behandling – Insättning

Hos oss finns möjlighet att träffa erfarna läkare för bedömning och behandling samt terapeuter för terapi och samtalsstöd. Mottagningen  har inget vårdavtal för behandling med regioner vilket innebär att besöken på mottagningen föranleder betalning på plats och ingår inte i högkostnadsskyddet. Läkarbesök kostar från 1400 kr, exklusive eventuella provtagningar.

Ny patient för behandling

Önskar du en bedömning på mottagningen, skicka en egenremiss. Klicka här! Inkommande remisser bedöms av ansvarig läkare för mottagningen. Vi tar som regel endast emot nya patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för bedömning och behandling. Viss annan psykisk ohälsa kan handläggas på mottagningen, dock aldrig akuta tillstånd. Ett första bedömningssamtal kan i vissa fall utföras som en del i bedömningen om mottagningen kan handlägga ett enskilt ärende.

Kontakta oss för mer information