Hoppa till innehåll

Vi har något spännande att berätta!

Skandinavisk Sjukvårdskompetens med dotterbolaget Mottagning Bergmästaren har erbjudit företagshälsovård sedan 2017 i Dalarna med omnejd. Vi är idag anlitade av små och stora företag, för såväl preventiva som rehabiliterande insatser. Vi är kända för vår kompetens inom hälsa och psykiatri samt personal & organisation. Vår inriktning har gjort att vi är väl rustade att möta den ohälsa som finns i arbetslivet idag.

Stockrosens Vård & Omsorg AB förvärvade Skandinavisk Sjukvårdskompetens i december 2023. Stockrosen är en vårdkoncern som erbjuder kvalificerad vård och boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete. Behandlingshemmen finns från Dalarna ner till Göteborg. Tillsammans med Stockrosen kommer vi att kunna möta ännu fler individer och företag där vi med gemensamma resurser kan skapa den förändring som behövs i dagens arbetsliv.

Missbruk i olika former ökar såväl på arbetsplatser som i samhället i stort. Det finns omfattande internationella studier som säger att 25% av alla arbetsplatsolyckor är relaterade till alkohol- eller narkotikaintag. Kostnaden för arbetstagares missbruk beräknas till cirka 4 % av lönesumman per år i snittföretaget. Alkoholen bedöms kosta svenska företag och organisationer upp till 35 miljarder per år bara i produktionsbortfall.

Inte sällan kräver missbruk mer hjälp än den öppenvårdsinsats som kan ges via traditionell företagshälsovård eller kommunens öppenvårdsprogram. Genom Stockrosens motivations- och avgiftningsenhet Sobera erbjuds avgiftning och inledande motiverande behandling. Därefter finns möjlighet till behandling i olika former, både öppenvårdsbehandling och möjlighet till plats på behandlingshem under en period. 

I våra rehabiliteringsärenden finner vi ofta en beroendesjukdom som orsak eller bieffekt till annan ohälsa. Vi ser också att våra kunder många gånger hamnar i svåra situationer när det gäller vad som kan och bör göras när en medarbetare visar sig ha ett missbruk eller beroende av något slag. I och med sammangåendet har vi branschens bredaste erbjudande för att få anställda tillbaka i arbete efter missbruk.

Som VD för Skandinavisk Sjukvårdskompetens och Mottagning Bergmästaren är jag stolt över att vi tillsammans med Stockrosen Vård och Omsorg kommer kunna erbjuda er kunder unika lösningar för några av arbetslivets största utmaningar. Mer information kommer under våren!

Therese Lundstedt Niord                                              
VD, Mottagning Bergmästaren AB                       
therese@sjukvardskompetens.com