Hoppa till innehåll

Nya föreskrifter om Arbetsanpassning

1 juni 2021 träder nya föreskrifter i kraft gällande Arbetsanpassning (Läs hela här: AFS 2020:5). Dessa föreskrifter ersätter tidigare föreskrifter om Arbetsanpassning & Rehabilitering.

De nya föreskrifterna innebär i korthet:

  • Tydligare fokus på arbetsgivarens ansvar att undersöka vilka behov som finns.
  • Arbetsanpassning är en individuell åtgärd.
  • Arbetsanpassning gäller såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Avser insatser som riktar sig till individer för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro.
  • Avser insatser som riktar sig till individer med nedsatt arbetsförmåga.
Mottagning bergmastaren

Therese Lundstedt Niord, VD på Mottagning Bergmästaren och erfaren HR-specialist välkomnar de nya föreskrifterna som tydligare lyfter fram vikten av att individuellt undersöka och anpassa arbetsmiljön för arbetstagare. Detta för att skapa en mer proaktiv hållning där sjukskrivningar i bästa fall kan undvikas.

Tänk va bra om vi kan skapa förutsättningar där vi kan arbeta och må bra längre. Vinsterna blir många när vi börjar tänka i dessa banor, både för individen, företaget och samhället i stort.

Lämna ett svar